Thứ tư, 21/02/2024 | 14:39 GMT+7

Trên 1000 doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm

29/09/2011

Việc ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là một trong những bước đi nhằm triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Chính phủ đã ra quyết định 1294/QĐ-TTg công bố danh sách những cơ sở sử dụng năng lượng nhiều nhất cả nước. Theo đó, năm 2011 cả nước có hơn 1000 doanh nghiệp tiêu hao nhiều năng lượng ở mọi lĩnh vực như các cơ sở công nghiệp, nông nghiệp, vận tải và các tòa nhà.

c036f4ca2_t540111.jpg

Theo quy định của Chính phủ cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là các cơ sở công nghiệp, nông nghiệp, vận tải tiêu thụ lượng năng lượng tương đương từ 1.000 tấn dầu quy đổi (TOE)/năm trở lên và các tòa nhà tiêu thụ tương đương từ 500 TOE trở lên. Việc ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là một trong những bước đi nhằm triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Quyết định 1294/QĐ-TTg nêu rõ, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản khác có liên quan.

Các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm phải công bố mục tiêu, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở; xây dựng kế hoạch hằng năm và 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm; thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo mục tiêu, chính sách và kế hoạch đã lập; có mạng lưới và người quản lý năng lượng. Ngoài ra, còn phải thực hiện chế độ kiểm toán năng lượng, từ đó đề xuất và lựa chọn thực hiện các giải pháp quản lý nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Với tốc độ phát triển kinh tế như Việt Nam hiện nay, mức tiêu thụ năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là chưa hiệu quả và chưa hợp lý. Để giảm tiêu thụ điện Nhà nước đã tăng giá năng lượng tuy nhiên theo nhiều chuyên gia cần có thêm những biện phá xử lý mạnh hơn nữa với những trường hợp vi phạm sử dụng năng lượng. Đặc biệt, các ngành chức năng cần sớm xây dựng hệ thống chỉ tiêu về suất tiêu hao năng lượng cho các sản phẩm công nghiệp và các ngành dịch vụ. Có như vậy, DN mới quan tâm sử dụng, tiết kiệm có hiệu quả năng lượng.


Minh Sơn