Thứ bảy, 20/07/2024 | 03:14 GMT+7

Tin vui cho các doanh nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học

15/11/2010

Xét đề nghị của các Bộ Công thương, Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp và Tập đoàn dầu khí Việt Nam về việc chính sách ưu đãi đối với các dự án sản xuất nhiên liệu sinh học. Theo đó, thay mặt Thủ thướng Chính phủ, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến tại Công văn 8105/VPCP-KTTH về việc ưu đãi cho dự án sản xuất nhiên liệu sinh học.

Xét đề nghị của các Bộ Công thương, Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp và Tập đoàn dầu khí Việt Nam về việc chính sách ưu đãi đối với các dự án sản xuất nhiên liệu sinh học.


 xang.jpg


Theo đó, thay mặt Thủ thướng Chính phủ, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng  có ý kiến tại Công văn 8105/VPCP-KTTH về việc ưu đãi cho dự án sản xuất nhiên liệu sinh học như sau:

 

Đồng ý với đề nghị của Bộ tài Chính về chính sách ưu đãi đầu tư và thuế áp dụng với các dự án đầu tư sản xuất nhiên liệu sinh học. Bộ Công thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo các doanh nghiệp có dự án sản xuất nhiên liệu sinh học tiến hành các thủ tục theo qui định pháp luật hiện hành gửi các cơ quan, địa phương lien quan để được xem xét giải quyết cụ thế.

 

Thúy Hằng