Thứ bảy, 09/12/2023 | 06:06 GMT+7

Thanh Hoá triển khai các giải pháp tiết kiệm điện

05/12/2023

Theo dự báo của Bộ Công Thương, trong 5 năm tới nhu cầu điện năng cả nước tăng trưởng ở mức khoảng 8,5%/năm. Vì vậy, đánh giá của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho thấy kế hoạch cung cấp điện giai đoạn 2020-2025 tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đối với mùa hè tại khu vực miền Bắc.