Chủ nhật, 03/12/2023 | 10:34 GMT+7

Văn bản
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 7750/BCT-TKNL Công văn v/v áp dụng các Tiêu chuẩn Việt Nam cho thử nghiệm hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng 03/11/2023  
Xem online
2 57/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp 2023 16/08/2023  
3 57/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2023 16/08/2023  
4 57/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2023 16/08/2023  
5 20/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo 08/06/2023  
Xem online
6 14/2023/QĐ-TTg Quyết định ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới. 24/05/2023  
Xem online
7 2289/BCT-TKNL Công văn v/v xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương năm 2024 19/04/2023  
Xem online
8 1239/BCT-TKNL Công văn v/v báo cáo số liệu hoạt động phục vị kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương cho các năm 2020 và 2022 10/03/2023  
Xem online
9 001 Thể lệ Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 09/03/2023  
Xem online
10 09 / TB-VPTKNL Thông báo kêu gọi đề xuất, đăng ký nhiệm vụ năm 2024 của Chương trình QG Sử dụng NL&TK giai đoạn 2019-2030 08/03/2023  
Xem online
11 856/BCT-TKNL Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất 2023 22/02/2023  
Xem online
12 57/QĐ-HTKNL Quyết định về việc trao Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, Hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng, Hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2022 08/12/2022  
Xem online
13 1480/QĐ-TTg Quyết định ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021 29/11/2022  
Xem online
14 298/QĐ-HNBVN Quyết định công nhận Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 29/11/2022  
Xem online
15 46/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp 2022 09/08/2022