Thứ hai, 22/07/2024 | 02:56 GMT+7

Video

Gạch Granit Nam Định áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng để giảm giá thành sản phẩm

22/09/2023

Công ty cổ phần Gạch Granit Nam Định (Công ty VID) là một điển hình trong việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm giảm giá thành sản phẩm và tăng sức cạnh tranh. Các giải pháp được Công ty áp dụng mang lại hiệu quả bao gồm: đầu tư dây chuyền công nghệ lò nung mới, thu hồi nhiệt thải để tận dụng cho lò sấy, quản lý nội vi, tận dụng ánh sáng tự nhiên...