Thứ năm, 30/11/2023 | 09:18 GMT+7

Video

Hiểu rõ hơn về Chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo

16/08/2023

Ngày 08 tháng 6 năm 2023, thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị Số: 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo. Trong đó, nhiều yêu cầu quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ nêu rõ.

web depp3