Thứ năm, 30/11/2023 | 09:01 GMT+7

Video

Tuyên Quang sử dụng tiết kiệm năng lượng

11/07/2023

Sử dụng tiết kiệm năng lượng, khai thác hợp lý năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đã và đang được tỉnh Tuyên Quang chú trọng thực hiện.

web depp3