Thứ sáu, 24/05/2024 | 14:08 GMT+7

Video

Tỉnh Đắk Lắk nỗ lực thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện

28/06/2023

Năng lượng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, việc triển khai sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vừa đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, vừa góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính.