Thứ bảy, 22/06/2024 | 21:01 GMT+7

Video

Doanh nghiệp chia sẻ khó khăn với ngành điện

31/05/2023

Theo tính toán của Công ty Điện lực Thanh Hóa, công suất đỉnh của tỉnh Thanh Hóa trong các tháng 5,6,7 có thể đạt mức 1.400 MW, điều chỉnh phụ tải phi thương mại với các khách hàng 110KV là giải pháp hữu hiệu nhận được sự chia sẻ tích cực từ các khách hàng lớn của ngành điện.