Thứ bảy, 13/07/2024 | 02:55 GMT+7

Công cụ Calculator 2050 của Indonesia ( I2050PC) đã được công bố tại Jakakta tháng 6⁄2015

08/03/2021

Công cụ Calculator 2050 của Indonesia đã được Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia phát triển, tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh, hỗ trợ kỹ thuật từ Bộ Năng lượng và biến đổi khí hậu Vương quốc Anh DECC

Bộ Năng lượng và biến đổi khí hậu Vương quốc Anh (DECC) đã phối hợp với Cục Nghiên cứu và phát triển năng lượng và tài nguyên khoáng sản (ARDEMIR) của Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản (MEMR) phát triển một phiên bản Calculator 2050 cho riêng Indonesia. Công cụ Calculator 2050 là một công cụ thân thiện với người dùng, cho phép người sử dụng không phải là chuyên gia cũng có thể tự mình xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế với việc kết hợp các mức độ thay đổi công nghệ, nhằm khám phá các lựa chọn phát triển năng lượng khác nhau từ nay tới 2050.

 

Để triển khai dự án này, ARDEMR đã thành lập Tổ công tác trực tiếp do Viện Kinh tế năng lượng (IIEE) phối hợp với Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản xây dựng Calculator 2050 của Indonesia ( I2050PC). Dự án được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh (UK-FCO). Một nhóm các bên tư vấn cùng các cán bộ chính phủ, khu vực tư nhân, trường đại học, các hiệp hội, dân sự đã thực hiện việc cung cấp thông tin, đầu vào cho mô hình và các phản hồi, đề xuất xây dựng. IIEE cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các thảo luận mở của các Bên nhằm thúc đẩy đối thoại, cải thiện mô hình I2050PC.

 

Calculator 2050 được xây dựng đầu tiên bởi Bộ Năng lượng và biến đổi khí hậu Vương quốc Anh từ năm 2010. Calculator 2050 là một mô hình tính toán phát thải và năng lượng mã nguồn mở cho phép người sử dụng khám phá tất cả các lựa chọn kịch bản phát triển năng lượng và phát thải của quốc gia. Trong quá trình xây dựng I2050PC, các bước sau đây đã được tiến hành: xây dựng cấu trúc mô hình, xây dựng trang diễn giải 1-pager, phát triển mô hình bảng tính Excel, tích hợp cơ sở dữ liệu lên webtool. Web tool là một web site cho phép người dùng có thể tự xây dựng các kịch bản năng lượng và phát thải từ nay tới năm 2050 một cách linh hoạt dựa trên việc kết hợp các lựa chọn theo mức độ của các công nghệ các-bon thấp.

Công cụ Calculator 2050 của Indonesia là một công cụ truyền thông công cộng, giúp Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản xây dựng các chính sách năng lượng bền vững và đo đạc được lượng giảm phát thải KNK. Công cụ bao gồm các lĩnh vực kinh tế quan trọng nhất (năng lượng, khai thác mỏ, giao thông, công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, chất thải và rừng) và bao gồm một số giả định cho các lựa chọn. Các giả định từ ít hoặc không có nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính (mức 1) tới sự thay đổi tham vọng nhất vượt qua cả giới hạn kỹ thuật, vật lý của các công nghệ các-bon thấp (mức 4).

 

Công cụ Calculator 2050 của Indonesia đã chính thức được công bố vào tháng 6/2015 tại Jakakta, Indonesia

Nguồn: Viện Kinh tế năng lượng Indonesia, 6/2015

http://iiee.or.id/2015/06/11/indonesian-2050-pathway-calculator-2014-2015-2/