Thứ năm, 01/06/2023 | 05:49 GMT+7

Cần chương trình sản xuất sạch hơn cho làng nghề

27/09/2010

Phú Thọ hiện có 29 làng nghề ở 11 huyện, thành phố, thị xã được UBND tỉnh công nhận với các nhóm ngành nghề như: chế biến chè, đan lát mây tre, chế biến nông sản, thực phẩm, mộc, làm nón, dệt thổ cẩm...

Tuy nhiên, các làng nghề truyền thống hoạt động với quy mô sản xuất nhỏ, phân tán, mang tính chất hộ gia đình, công nghệ lạc hậu, thiết bị chắp vá và hầu hết các làng nghề chưa có hệ thống xử lý chất thải, nhận thức của dân làng nghề về bảo vệ môi trường chưa cao... Đó chính là nguyên nhân làm tăng mức độ ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, đồng thời rất khó khăn khi tìm các giải pháp thích hợp để cải thiện môi trường.


Theo điều tra của cơ quan chuyên môn, ước tính mỗi ngày, các làng nghề thải ra từ 20 đến 30 tấn rác. Rác thải rất đa dạng, chưa qua xử lý, tồn tại trong nhà, ngoài đường. Tại một số làng làm bún,bánh như Đoàn Kết, Hùng Lô... TP. Việt Trì, rác và nước thải đang ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của nhân dân.


  phu tho 02.jpg


Trên thực tế, Phú Thọ đã triển khai 30 mô hình trình diễn sản xuất sạch hơn (SXSH) trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay ở Phú Thọ, chương trình sản xuất sạch hơn vẫn thiếu vắng sự tham gia của các thành phần kinh tế là các HTX tiểu, thủ công nghiệp và làng nghề. Trong khi đó, thành phần này đang đóng góp một phần hết sức quan trọng trong sự phát triển công nghiệp tại địa phương, đem lại việc làm và thu nhập cho người lao động. Cũng do chưa có định hướng về việc áp dụng SXSH vào sản xuất cho các thành phần kinh tế này, nên các thông tin dữ liệu hiện còn thiếu và chưa tập hợp thành các chuyên đề cụ thể phục vụ cho công tác chuyên môn.


Từ thực trạng hoạt động tại các làng nghề cho thấy, nếu muốn các làng nghề được duy trì, phát triển bền vững và hiệu quả thì nhất thiết phải có các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Do vậy, việc đưa chương trình SXSH vào áp dụng tại các làng nghề, không những tiết kiệm được một lượng lớn nguyên nhiên liệu trong sản xuất mà còn giảm thiểu đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường, đồng thời nâng cao thu nhập của người dân, ổn định cuộc sống.


Hiện nay, nguyện vọng của hầu hết người dân ở các làng nghề trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là sớm được tiếp cận với SXSH. Tuy nhiên, SXSH phải tiếp cận theo cách nào, hoạt động ra sao cần có sự xem xét, đánh giá cụ thể của các cấp, các ngành, sự quan tâm sát sao của các cơ quan chức năng, thể hiện qua việc thiết lập khung chính sách, văn bản pháp luật, hỗ trợ tài chính. Có như vậy, hoạt động SXSH mới đem lại hiệu quả thiết thực


Nguyễn Duyên

 

Top-runner 2022