Thứ ba, 18/06/2024 | 18:44 GMT+7

Ba Lan đầu tư dự án nâng cao hiệu quả năng lượng trong nhà

13/04/2016

Nguồn kinh phí trị giá 75 triệu euro sẽ được cấp cho các dự án nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và tài nguyên trong các tòa nhà dân cư ở Ba Lan.

Nguồn kinh phí trị giá 75 triệu euro sẽ được cấp cho các dự án nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và tài nguyên trong các tòa nhà dân cư ở Ba Lan. 

Các hộ gia đình, các hiệp hội nhà ở và tổ chức thuộc khu vực tư nhân ở Ba Lan sẽ được ngân hàng Zachodni WBK và ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu tài trợ vốn vay để thực hiện các dự án nhằm cắt giảm lượng điện năng và lượng nước tiêu thụ. 

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu cho biết lượng năng lượng mà các hộ gia đình Ba Lan tiêu thụ chiếm đến 40% tổng lượng năng lượng của cả đất nước. 

Ngoài ra, cũng theo ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu, hệ thống sưởi trong các tòa nhà dân cư chủ yếu chạy bằng than đá và trong số các nước châu Âu, Ba Lan có tỷ lệ hệ thống sưởi chạy bằng than đá lớn nhất. 

Ông Phil Bennett, chủ tịch ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự được tài trợ vốn cho các dự án nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà dân cư ở Ba Lan. Việc này giúp chúng tôi đóng góp công sức vào việc hỗ trợ các hộ gia đình Ba Lan tiết kiệm được khoản chi phí năng lượng không nhỏ. Hơn nữa, việc này thật sự rất quan trọng đối với Ba Lan, xét cả về mặt kinh tế và môi trường". 

Ngọc Diệp (Theo Energy Live News)