Thứ bảy, 23/09/2023 | 11:34 GMT+7

Thủy điện Sơn La nhận Giải vàng Năng lượng châu Á năm 2013

12/10/2013

Giải vàng Giải thưởng Năng lượng châu Á năm 2013 được Tạp chí Năng lượng châu Á trao cho Nhà máy Thủy điện Sơn La

Giải vàng giải thưởng Năng lượng châu Á năm 2013 được Tạp chí Năng lượng châu Á - Tạp chí có uy tín trong lĩnh vực năng lượng khu vực và thế giới, trao cho Nhà máy Thủy điện Sơn La, theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Ngoài giải Vàng được trao trong hạng mục “Nhà máy điện được triển khai nhanh của năm”, Nhà máy Thủy điện Sơn La còn được nhận 2 giải thưởng khác trong những hạng mục “Dự án thủy điện của năm” và hạng mục “Công ty điện của năm”.

Năm nay có 34 công ty châu Á tham dự giải, trong các hạng mục mà Nhà máy Thủy điện Sơn La tham dự tranh giải có 10 công ty tham dự. Các tiêu chí như: Sự đổi mới – Những việc đã làm liên quan đến chiến lược, dịch vụ hoặc sản phẩm khác biệt với những đơn vị khác; Tính hiệu quả - Các lợi ích mang lại cho thị trường; Tính năng động – Là chiến lược, dịch vụ hoặc sản phẩm này linh hoạt với các thay đổi và cơ hội tiến bộ là cơ sở để Ban tổ chức đánh giá và lựa chọn để trao giải năm nay.

Trong số 22 giải thưởng Năng lượng châu Á 2013, chỉ có 2 dự án là Nhà máy Thủy điện Sơn La (Việt Nam) và Nhiệt điện đốt than Hubei Xisaishan đạt được cùng lúc 3 giải thưởng.
 
c3d0c2585_tdsla.jpg

Đập chính thủy điện Sơn La 

Cũng theo EVN, ngoài Nhà máy Thủy điện Sơn La được nhận giải thưởng Năng lượng châu Á 2013, Việt Nam còn nhận được giải thưởng cho hạng mục “Dự án than của năm” dành cho Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2. Ngoài ra, Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2 còn nhận được giải Đồng cho hạng mục “Nhà máy điện được triển khai nhanh của năm”.

Tập đoàn Alstom Power cũng đã vinh dự được nhận giải thưởng Năng lượng châu Á 2013.

Được bắt đầu từ năm 2005, giải thưởng Năng lượng châu Á nhằm tôn vinh những công ty điện hàng đầu với những dự án điện xuất sắc nhất, có  ý nghĩa quan trọng trong ngành công nghiệp năng lượng. Những đơn vị dành được giải thưởng được lựa chọn trên sự sáng tạo, hiệu quả và tính năng động trong các dự án mà họ thực hiện được.

Cơ cấu giải thưởng Năng lượng châu Á được chia thành 4 loại chính:

- Các dự án năng lượng tái tạo gồm: Điện mặt trời, thủy điện, điện gió và điện sinh khối.

- Các dự án nhiệt điện gồm: Điện than, điện khí, điện hạt nhân.

- Các dự án hỗ trợ bao gồm: Dự án thực hiện nhanh nhất của năm, nâng cấp môi trường của năm, truyền tải và phân phối của năm, nâng cấp của năm, đổi mới của năm, lưới điện thông minh của năm, công nghệ thông tin của năm.

- Các nhà vận hành của năm.


Tuấn Anh