Thứ bảy, 20/07/2024 | 06:57 GMT+7

[Infographic] Hydrogen: Nguồn năng lượng trong kỷ nguyên xanh

07/07/2020

Cùng khám phá 6 lợi thế khi chuyển đổi sang "năng lượng xanh" với nhiên liệu hydro.

Hydro - nguồn năng lượng vô tận đang mang tới "cách mạng xanh" trong tiến trình phát triển của xã hội loài người, với ý nghĩa to lớn như cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, khi con người phát minh đầu máy hơi nước sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Cùng khám phá 6 lợi thế khi chuyển đổi sang "năng lượng xanh" với nhiên liệu hydro.
Theo chfca.ca