[In trang]
[Infographic] Hydrogen: Nguồn năng lượng trong kỷ nguyên xanh
Thứ ba, 07/07/2020 - 11:10
Cùng khám phá 6 lợi thế khi chuyển đổi sang "năng lượng xanh" với nhiên liệu hydro.
Hydro - nguồn năng lượng vô tận đang mang tới "cách mạng xanh" trong tiến trình phát triển của xã hội loài người, với ý nghĩa to lớn như cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, khi con người phát minh đầu máy hơi nước sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Cùng khám phá 6 lợi thế khi chuyển đổi sang "năng lượng xanh" với nhiên liệu hydro.
Theo chfca.ca