Thứ hai, 22/07/2024 | 02:33 GMT+7

Công ty Điện lực Trà Vinh vượt 11,8% kế hoạch tiết kiệm điện

17/02/2023

Năm 2022, Công ty Điện lực Trà Vinh (PC Trà Vinh) tiết kiệm được 27,7 triệu kWh đạt 111,8% kế hoạch giao, tương ứng 2,3% sản lượng điện thương phẩm.

Trong năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn vì đại dịch Covid-19, PC Trà Vinh vẫn triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
Kết quả, toàn Công ty đạt 1,204 tỷ kWh điện thương phẩm, bằng 102% kế hoạch giao (1,18 tỷ kWh), tăng trưởng 8,7% so năm 2021 (1,107 tỷ kWh). Đồng thời, thông qua nhiều giải pháp tiết kiệm điện khác nhau, toàn Công ty đã tiết kiệm được 27,7 triệu kWh điện, đạt 111,8% kế hoạch giao, tương ứng 2,3% sản lượng điện thương phẩm.
Năm 2022, Công ty Điện lực Trà Vinh tiết kiệm được 27,7 triệu kWh điện (Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Trà Vinh)
Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, PC Trà Vinh sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện trong cơ quan, công sở, chiếu sáng công cộng, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Đồng thời, tích cực hưởng ứng các chương trình Chiến dịch Giờ Trái đất, Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,... để đảm bảo đạt/ vượt chỉ tiêu tiết kiệm điện hàng năm. 
Bên cạnh đó, phối hợp các tổ chức đoàn thể của tỉnh tuyên truyền các nội dung tiết kiệm điện, an toàn điện và Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 245/UBND-CNXD, ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.  
Đồng thời, khai thác hiệu quả nguồn năng lượng mặt trời mái nhà; thực hiện tốt chương trình tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải theo chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC); Giám sát chặt chẽ công tác quản lý kỹ thuật - vận hành lưới điện, sắp xếp kế hoạch cắt điện sửa chữa, bảo dưỡng, thi công công trình lưới điện để giảm tối đa tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện.
Ngoài ra, về công tác đầu tư xây dựng, năm 2023 PC Trà Vinh cũng sẽ tập trung triển khai khởi công công trình 110kV lắp MBA T2 Long Đức, hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư công trình lắp MBA T2 Cầu Ngang; Hoàn thành đóng điện vận hành 09 công trình lưới điện trung, hạ thế mới. Đảm bảo tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình lưới điện 110kV trên địa bàn theo hợp đồng uỷ thác ký kết với các Ban quản lý dự án.
Triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm như: Cải tiến công tác chuẩn bị đầu tư để hiệu quả hơn; Cải tiến công tác đấu thầu trong đầu tư xây dựng, không để lặp lại tình trạng tổ chức đấu thầu lại nhiều lần; Giám sát chặt chẽ, đảm bảo tiến độ thực hiện đầu tư, lập tiến độ cụ thể từng công trình để kiểm soát tiến độ thực tế dự án; Giám sát công trình đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế được duyệt; bố trí lịch cắt điện hợp lý, kịp thời cho nhà thầu.
Minh Khuê