Thứ bảy, 22/06/2024 | 19:16 GMT+7

Điện lực Hưng Hà, Thái Bình đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện năng

23/05/2022

Điện lực Hưng Hà, Thái Bình đẩy mạnh nhiều giải pháp thực hiện tiết kiệm điện năng tiêu thụ trên địa bàn, góp phần cung cấp điện đầy đủ, an toàn cho các cơ quan, đơn vị và nhân dân.

Hiện Điện lực Hưng Hà đang quản lý trên 77km đường dây 35kV, 245km đường dây 10kV và hơn 1.000km đường dây hạ áp với trên 95.000 khách hàng. Thời gian qua, ngành điện đẩy mạnh nhiều giải pháp thực hiện tiết kiệm điện năng tiêu thụ trên địa bàn, góp phần cung cấp điện đầy đủ, an toàn cho các cơ quan, đơn vị và nhân dân.
Điện lực Hưng Hà (Thái Bình) đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện năng.
Điện lực Hưng Hà đã tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng công suất giờ cao điểm của các khách hàng công nghiệp, hành chính sự nghiệp.
Ngoài ra, đơn vị cũng lập phương án lắp đặt công tơ 3 giá đối với khách hàng sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng mua điện theo các thời điểm trong ngày để hạn chế công suất phụ tải giờ cao điểm. 
 
Bên cạnh các giải pháp tuyên truyền tiết kiệm điện trong cộng đồng, Điện lực Hưng Hà còn tiếp tục phát động phong trào thi đua tiết kiệm điện tới tất cả các phòng ban và cán bộ viên chức, người lao động.
Theo: Thái Bình TV