Thứ bảy, 09/12/2023 | 05:57 GMT+7

Công ty Điện lực Yên Bái giảm 1,66% tổn thất điện năng so với năm 2020

01/08/2022

Trong năm 2021, tổn thất điện năng của Công ty đạt 5,31%, giảm 1,66% so với năm 2020 và thấp hơn 0,64% so với kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao.

Công ty Điện lực (PC) Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quản lý kỹ thuật – vận hành – an toàn vệ sinh lao động - công nghệ thông tin năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Năm 2021 đánh dấu bước đổi mới trong công tác quản lý vận hành mang tới những kết quả tích cực cho ngành điện. Trong đó, công tác kỹ thuật – vận hành luôn gắn với an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), PC Yên Bái tăng cường xây dựng văn hóa an toàn trong doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh. Người lãnh đạo các đơn vị cơ sở là người đi đầu trong các hoạt động xây dựng ý thức, củng cố kỹ năng và phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro. 
 
Bên cạnh đó, Công ty tăng cường công tác huấn luyện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công việc, triển khai các khóa huấn luyện về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, huấn luyện đảm bảo ATVSLĐ, phòng cháy, chữa cháy... 
Trong năm 2021, tổn thất điện năng của Công ty đạt 5,31%, giảm 1,66% so với năm 2020 và thấp hơn 0,64% so với kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (NPC) giao; sự cố lưới điện xảy ra 469 vụ, giảm 12 vụ so với năm 2020, trong đó có 384 vụ sự cố kéo dài (KD), giảm 73 vụ so với năm 2020; 85 vụ sự cố thoáng qua (TQ), tăng 61 vụ so với năm 2020. 
 
Lĩnh vực CNTT, hạ tầng thiết bị phần cứng, phần mềm CNTT và hệ thống viễn thông dùng riêng của Công ty vận hành an toàn, ổn định đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu trong phục vụ công tác sản xuất kinh doanh; triển khai thay định kỳ được 28.873 công tơ; trong đó, thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử đo xa11.346 chiếc. 
 
Về công tác sửa chữa, vệ sinh cách điện Hotline, PC Yên Bái đã thực hiện 287/255 phiên làm việc, đạt 112,55% kế hoạch NPC giao.
 
Để thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật - vận hành - an toàn vệ sinh lao động - công nghệ thông tin trong năm 2022, PC Yên Bái sẽ tiếp tục duy trì vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định; từng bước hoàn thiện lưới điện thông minh có tỷ lệ tự động hóa cao; đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của phụ tải. 
 
Đồng thời, Công ty xây dựng đề cương và kế hoạch về đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động trong đơn vị; triển khai một số nội dung tăng cường đối thoại về ATVSLĐ giữa người sử dụng lao động và người lao động; tập trung huấn luyện cho người lao động nhận diện mối nguy hiểm và biện pháp phòng tránh khi thực hiện công việc. 
 
PC Yên Bái đặt mục tiêu tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động, không để xảy ra cháy nổ do lỗi chủ quan; tăng cường khắc phục các lỗi tồn tại trên lưới điện, chủ động khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, sự cố bất ngờ để cấp điện trở lại nhanh nhất cho khách hàng.
Theo: Báo Yên Bái