Thứ năm, 25/07/2024 | 17:17 GMT+7

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2023 - 2025

04/01/2024

UBND TPHCM vừa ban hành kế thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2023 - 2025.

UBND TPHCM đặt mục tiêu trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, TPHCM phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ; giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện dưới 3,5% vào năm 2025; phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu; đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED.
  Ngành điện lực TP. Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện. (Ảnh: Đảng Cộng Sản Việt Nam)
Để thực hiện các mục tiêu trên, thành phố yêu cầu các cơ quan, công sở, tòa nhà, văn phòng, trường học, bệnh viện… xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm so với kế hoạch dự báo mức tiêu thụ điện nếu không triển khai thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện. Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.
Đối với các tổ chức, cá nhân quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông phối hợp với công ty điện lực khu vực xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, theo đó, phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ cho các hoạt động chiếu sáng nêu trên. Thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện hướng đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED.
Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của công ty điện lực khu vực.
Đối với doanh nghiệp sản xuất cần xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, đảm bảo giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm hoặc tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.
Khuyến khích lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió vào hệ thống năng lượng nội bộ; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao.
Đối với các hộ gia đình thường xuyên thực hành thói quen sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình, đồng thời lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời...
Khánh An