Thứ hai, 27/05/2024 | 10:35 GMT+7

Gia Lai tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo

30/10/2023

Ngày 25/10/2023, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 2931/KH-UBND về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Kế hoạch là phấn đấu trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ trên của tỉnh. Giảm tổn thất điện năng trên hệ thống điện của tỉnh dưới 5% vào năm 2025; giảm bớt công suất phụ tải đỉnh hệ thống điện trên địa bàn tỉnh thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR), ít nhất 8MW vào năm 2025. Đến năm 2030 có 25% các tòa nhà công sở và 25% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia). Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức đoàn thể và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: Thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ quan, công sở, trụ sở làm việc… Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời. Thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình. Thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ và thực hiện tiết kiệm điện tại các doanh nghiệp sản xuất.
8d70365d-90b7-4db0-9c3b-4a5e3e4c027c.jpg
Nhân viên Công ty Điện lực Gia Lai tới từng hộ dân để tuyên truyền tiết kiệm điện. (Ảnh: Cổng TTĐT Gia Lai)
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Công Thương triển khai các chương trình khuyến khích điện mặt trời mái nhà trong doanh nghiệp và hộ gia đình, chương trình tuyên truyền phổ biến trang thiết bị tiết kiệm điện trong các hộ gia đình như điều hòa, tủ lạnh, đèn LED, máy giặt... Chỉ đạo Công ty Điện lực Gia Lai phối hợp với các cơ sở sản xuất điện trên địa bàn vận hành tối ưu các nhà máy và lưới điện truyền tải, phân phối nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sơ cấp và giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống; kiểm tra, giám sát, đôn đốc Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện việc cung cấp điện theo kế hoạch tiết giảm điện đã được phê duyệt khi xảy ra thiếu nguồn và quy định về ngừng, giảm cung cấp điện.
Bên cạnh đó, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định của nhà nước về tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,... Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở phối hợp với Sở Công Thương, các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, kiến thức, thông tin về sử dụng tiết kiệm năng lượng điện, nhất là trong thời gian nắng nóng cao điểm và mùa khô.
Các sở, ban, ngành của tỉnh quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc chấp hành các quy định về tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở; khi thẩm định, cấp phép các dự án, đề án, các công trình đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mua sắm, lắp đặt trang thiết bị có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế, chủ đầu tư dự án, đơn vị quản lý, sử dụng các công trình trụ sở, tòa nhà, cơ sở sản xuất kinh doanh, hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng đường giao thông... trên địa bàn tỉnh nghiên cứu sử dụng đèn led tiết kiệm điện tối đa và các thiết bị tiết kiệm điện, dán nhãn năng lượng theo quy định. UBND cấp huyện xây dựng, ban hành và triển khai Kế hoạch tiết kiệm điện tại địa phương. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ kế hoạch đã ban hành và theo dõi, giám sát, kiểm tra thường xuyên để đảm bảo đạt mục tiêu đặt ra hàng năm. Xây dựng mục tiêu tiết kiệm điện hàng năm và giai đoạn của địa phương, tổ chức phân bổ chỉ tiêu và xác định, đánh giá mức độ thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm điện năng cho từng xã, phường, thị trấn trong năm kế hoạch. Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân đến từng xã, phường, thị trấn, tổ, thôn, làng về chủ trương tăng cường thực hiện tiết kiệm điện của Nhà nước và vận động Nhân dân thực hiện. Tập trung triển khai nhiệm vụ tiết kiệm điện tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quản lý.
Đặc biệt, UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện các giải pháp quản lý kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp lưới điện, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, hạn chế sự cố, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, giảm tổn thất điện năng đến hết năm 2025 dưới 5%. Tuyên truyền, vận động khách hàng ký cam kết thực hiện tiết kiệm điện, tiết giảm điện trong trường hợp xảy ra thiếu điện; xây dựng phương án huy động dự phòng và vận động tham gia phát điện dự phòng trường hợp xảy ra thiếu điện.
Khánh An