Thứ năm, 25/07/2024 | 13:03 GMT+7

Thủ tướng yêu cầu không để thiếu điện, khủng hoảng năng lượng

19/07/2022

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo (số 200/TB-VPCP ngày 09/07/2022) Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và tình hình thực hiện các dự án trọng điểm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu quan trọng hàng đầu đối với ngành điện trong năm 2022 và các năm tiếp theo là phải bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện, không để xảy ra khủng hoảng năng lượng trong mọi tình huống. Đồng thời, phải phát triển ngành điện bền vững, hiệu quả, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh.
Thủ tướng yêu cầu không được trì trệ làm chậm tiến độ các dự án trọng điểm ngành điện. Thủ tướng nhấn mạnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm ngành điện, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và cho phát triển kinh tế chung của đất nước,
Do đó, yêu cầu EVN, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan cần có quyết tâm cao nhất, làm hết trách nhiệm theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tuyệt đối không được trì trệ làm chậm tiến độ các dự án, đặc biệt là phải tăng cường phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các bộ, ngành liên quan, tất cả vì mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia dân tộc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu không để thiếu điện, khủng hoảng năng lượng (Ảnh VTV)
Về các kiến nghị cụ thể của EVN liên quan đến cơ chế đảm bảo cân bằng tài chính, về các vấn đề liên quan đầu tư các dự án điện trọng điểm của EVN… Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Về đề nghị tiếp tục nhập khẩu điện từ Lào sau năm 2025, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương rà soát, thúc đẩy hợp tác mua bán điện với Lào đến năm 2025 và giai đoạn tiếp theo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.
Đối với kiến nghị mua điện, huy động các dự án điện gió và điện mặt trời đã đầu tư xây dựng song không đủ điều kiện áp dụng biểu giá cố định đã hết hiệu lực, thông báo nêu rõ, đây là lĩnh vực đã có phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chỉ đạo cụ thể. Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về vấn đề này. Đồng thời nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết các vướng mắc trong thực tiễn cũng như xây dựng cơ chế, xây dựng quy định giá điện gió cho các dự án đầu tư mới theo cơ chế thị trường, cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm giá mua điện hợp lý và mức độ khuyến khích phát triển hợp lý, theo đúng chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật; đặc biệt chú ý hài hòa lợi ích nhà nước - nhà đầu tư - nhân dân. Thực hiện đấu thầu, đấu giá theo quy định của pháp luật, nghiêm cấm để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm và “chạy” dự án, “xin cho” dự án.
Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương xem xét, giải quyết các kiến nghị cụ thể của EVN theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, không để ách tắc do các thủ tục làm chậm tiến độ triển khai các dự án...
Hương Linh