Thứ năm, 25/07/2024 | 10:50 GMT+7

Ban hành quy chuẩn "công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả"

07/10/2013

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 15/2013/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”, mã số QCVN 09:2013/BXD.

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 15/2013/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”, mã số QCVN 09:2013/BXD. Thông tư Quy định những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình dân dụng (văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học, thương mại, dịch vụ, chung cư) có tổng diện tích sàn từ 2.500 m² trở lên.

c21ed2c6e_download_31.jpg

Quy chuẩn này có quy định kỹ thuật cho: Lớp vỏ công trình; thông gió và điều hoà không khí; chiếu sáng; thang cuốn và thang máy; sử dụng điện năng; hệ thống đun nước nóng.

Với các công trình xây mới, sửa chữa, cải tạo có quy mô xây dựng mới thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN 09:2013/BXD, thì hồ sơ thiết kế phải bao gồm thuyết minh về sự tuân thủ các quy định của Quy chuẩn này.

Việc thẩm tra, thẩm định thiết kế, nghiệm thu công trình xây dựng được tiến hành theo quy định hiện hành, trong đó có nội dung về sự tuân thủ các quy định của QCVN 09:2013/BXD.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2013.

Thông tư số: 15/2013/TT-BXD.

Theo NangluongVietnam.vn