Thứ bảy, 20/07/2024 | 05:11 GMT+7

Hợp tác về tăng trưởng xanh vì phát triển bền vững

21/01/2012

Các chính phủ muốn thúc đẩy tăng trưởng sau khủng hoảng cần tăng cường đổi mới, đầu tư và nâng cao kỹ năng kinh doanh để chuyển đổi nhanh sang nền kinh tế xanh.

Ngày 12/1, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Ngân hàng Thế giới (WB) và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) đã hợp tác thiết lập "Diễn đàn tri thức về tăng trưởng xanh" nhằm tạo ra một công cụ toàn cầu sắc bén để nhận dạng và thu hẹp khoảng cách tri thức về lý thuyết và thực tiễn tăng trưởng xanh toàn cầu.

1e9ee6d69_xanh.jpg

Tổng Thư ký OECD Angel Gurria nhấn mạnh với diễn đàn này, chính phủ các nước cả phát triển và đang phát triển trên thế giới có được nguồn thông tin mới và sự hỗ trợ đáng tin cậy để thử nghiệm và chọn lựa các chính sách và hành động về tăng trưởng xanh nhằm bảo tồn các nguồn vốn tự nhiên và giảm ô nhiễm.

Các chính phủ muốn thúc đẩy tăng trưởng sau khủng hoảng cần tăng cường đổi mới, đầu tư và nâng cao kỹ năng kinh doanh để chuyển đổi nhanh sang nền kinh tế xanh.

Công nghệ thông tin có vai trò thiết yếu để giúp các nước tránh phụ thuộc vào phương thức phát triển cũ bằng cách phá vỡ các tập quán tiêu dùng lạc hậu và đầu tư vào công nghệ mới và cơ sở hạ tầng hiện đại.

Tổng Giám đốc GGGI, ông Richard Samans, dự báo thập kỷ sắp tới sẽ mở ra các cơ hội mới để tương hợp hơn giữa bền vững kinh tế và bền vững môi trường. Các nước đang phát triển có thể biến nhân tố "xanh" thành các nguồn đầu tư mới vào cơ sở hạ tầng và phát triển nông nghiệp cùng các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác để cải thiện đời sống, tạo việc làm và giảm đói nghèo.

Diễn đàn tri thức về tăng trưởng xanh sẽ là công cụ tốt nhất giúp đổi mới quá trình hoạch định chính sách thông qua việc cung cấp các phân tích xác đáng những tương hợp và cân bằng giữa kinh tế và môi trường.

Ông Sylvie Lemmet, giám đốc về công nghiệp, công nghệ và kinh tế của UNEP, cũng nhấn mạnh Diễn đàn tri thức về tăng trưởng xanh sẽ mở ra các cơ hội mới thúc đẩy các phương thức hiệu quả để quá trình chuyển sang nền kinh tế xanh có thể vừa tạo ra nhiều việc làm xanh và thu nhập, vừa tác động tích cực đến môi trường và thiết lập ngưỡng mới tăng cường sự hợp tác toàn cầu vì phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch WB Rachel Kyte khẳng định bằng việc phối hợp lực lượng và chia sẻ dữ liệu, 4 tổ chức toàn cầu về phát triển nêu trên có thể trang bị cho các nhà hoạch định chính sách các nước các tri thức và công cụ hiệu quả cao để xử lý các lựa chọn và thỏa hiệp, đẩy nhanh tiến trình tăng trưởng xanh và phổ quát hơn.

Theo Vietnam+