Chủ nhật, 24/09/2023 | 14:48 GMT+7

Video

Tiết kiệm điện: Biến nhận thức thành hành động

06/04/2023

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là đẩy mạnh công tác truyền thông một cách linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, ý thức người dân trong việc sử dụng điện đã có nhiều thay đổi.

web depp3