Thứ ba, 26/09/2023 | 02:12 GMT+7

Video

Hội KH và CN sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022 - 2027

05/09/2022

Ngày 25/8/2022, Ban Chấp hành Khóa II Hội KH&CN sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) đã tổ chức Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội nhiệm kỳ II (2016 – 2021), kiểm điểm đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế tồn tại và đề ra phương hướng công tác của Hội nhiệm kỳ III (2022 – 2027).

web depp3