Thứ bảy, 13/07/2024 | 03:13 GMT+7

Tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2023”

30/11/2023

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2023” đã thu hút số lượt người tham gia dự thi ngoài kỳ vọng của Ban tổ chức, với 129.961 người tham gia và 218.382 lượt dự thi.