Thứ hai, 27/05/2024 | 16:12 GMT+7

Vina Paper sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả để giảm chi phí

17/10/2023

Việc áp dụng đồng bộ các giải pháp về quản lý, sáng kiến cải tiến, đầu tư công nghệ kỹ thuật mới đã giúp Công ty TNHH Một thành viên Vina Paper giảm năng lượng tiêu hao từ 13,259.2 MJ/ tấn sản phẩm (năm 2020) xuống còn 11,534.4 MJ/ tấn sản phẩm (năm 2022).