Thứ năm, 25/07/2024 | 08:08 GMT+7

Tuyên Quang sử dụng tiết kiệm năng lượng

11/07/2023

Sử dụng tiết kiệm năng lượng, khai thác hợp lý năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đã và đang được tỉnh Tuyên Quang chú trọng thực hiện.