Thứ tư, 24/07/2024 | 09:16 GMT+7

Hội thảo tham vấn “Xây dựng chiến lược truyền thông về năng lượng bền vững giai đoạn đến năm 2030”

27/06/2023

Ngày 27/6/2023, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Chương trình Năng lượng Phát thải thấp Việt Nam II (V-LEEP II) tổ chức Hội thảo tham vấn “Xây dựng Chiến lược Truyền thông về Năng lượng bền vững giai đoạn đến năm 2030”.