Thứ hai, 27/05/2024 | 16:39 GMT+7

Tăng lưu lượng nước về các hồ thuỷ điện

26/06/2023

Tính đến ngày 24/6 nguồn nhiệt điện than đã không còn tổ máy nào bị ngừng do sự cố ngắn ngày, nhiên liệu than cho sản xuất điện được đảm bảo và lưu lượng nước về các hồ thuỷ điện phía Bắc đã gia tăng, góp phần cung cấp điện cho miền Bắc.