Thứ ba, 18/06/2024 | 19:21 GMT+7

Tiết kiệm điện - Khẩu hiệu mùa nắng nóng

01/06/2023

Điện đường tắt sớm, công sở hạn chế thời gian dùng điện, đơn vị cung cấp điện lên các kịch bản quá tải mùa nắng nóng, nhiều lời kêu gọi tiết kiệm điện tiếp tục được đưa ra.