Thứ hai, 22/07/2024 | 03:30 GMT+7

Quảng Ngãi: Xây dựng thói quen tiết kiệm điện

12/05/2023

Trong vô số những giải pháp tiết kiệm điện, yếu tố con người là quan trọng nhất, bởi lẽ chúng ta có rất nhiều thiết bị tiết kiệm điện cũng như năng lượng, nhưng nếu con người không ý thức thì những giải pháp tiết kiệm điện sẽ không có hiệu quả. Chính vì vậy điều đầu tiên là phải làm sao cho mỗi cá nhân hiểu và và biến việc tiết kiệm điện thành thói quen hàng ngày trong cuộc sống.