Thứ ba, 23/07/2024 | 15:53 GMT+7

Tiết kiệm điện: Biến nhận thức thành hành động

06/04/2023

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là đẩy mạnh công tác truyền thông một cách linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, ý thức người dân trong việc sử dụng điện đã có nhiều thay đổi.