Thứ bảy, 20/07/2024 | 07:27 GMT+7

Điện lực Nam Định triển khai các giải pháp tuyên truyền tiết kiệm điện

03/04/2023

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình tiết kiệm điện, đảm bảo yêu cầu chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, chống biến đổi khí hậu, Công ty Điện lực Nam Định đã triển khai hiệu quả các giải pháp tiết kiệm điện, chống tổn thất điện năng, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên tuyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc sử dụng điện.