Chủ nhật, 14/07/2024 | 02:16 GMT+7

Hưởng ứng Giờ Trái Đất 2023: Xây dựng Năng lượng sạch, Trái đất xanh

27/03/2023

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, Dự án “Năng lượng sạch, Chi phí hợp lý và An ninh năng lượng cho các quốc gia Đông Nam Á” (CASE) do Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ, phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức sự kiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng với chủ đề “Năng lượng sạch - Trái Đất xanh” nhằm tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả, và nguồn năng lượng sạch.