Thứ ba, 18/06/2024 | 19:05 GMT+7

Đoàn chuyên gia Chương trình DEPP3 khảo sát tại Công ty Cổ phần Lâm sản Nam Định (NAFOCO)

24/03/2023

Sáng ngày 21/3, đoàn chuyên gia Việt Nam – Đan Mạch đã đến thăm và khảo sát Công ty Lâm sản Nam Định nhằm triển khai các biện pháp cải thiện hiệu quả năng lượng. Hoạt động này là một phần Trong khuôn khổ Hợp phần 3 “Phát triển carbon thấp trong ngành công nghiệp” Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch.