Thứ hai, 20/05/2024 | 19:27 GMT+7

Họp Ban Chỉ đạo lần thứ hai Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch

10/03/2023

Theo thiết kế của Chương trình, hàng năm, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức họp để đánh giá tiến độ đạt được của Chương trình và phê duyệt kế hoạch hoạt động của năm tiếp theo. Cuộc họp Ban Chỉ đạo lần này nhằm báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động của Chương trình trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.