Thứ ba, 25/06/2024 | 05:17 GMT+7

Tiết kiệm điện để tạo ra nguồn năng lượng đầu tiên

07/02/2023

Năm 2023, bức tranh năng lượng toàn cầu có nhiều khó khăn. Do đó, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả lại càng trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Tiết kiệm năng lượng giúp bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời tạo ra những đóng góp quan trọng cho mục tiêu Net Zero của Việt Nam đến năm 2050.