Thứ tư, 17/04/2024 | 13:39 GMT+7

Bộ Công Thương tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng

13/10/2022

Các chương trình, dự án Bộ Công Thương đang triển khai với sự hợp tác, tài trợ của các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.