Thứ hai, 22/07/2024 | 03:15 GMT+7

Giải pháp tiết kiệm năng lượng tại nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội

16/09/2022

Nhờ áp dụng những giải pháp tiết kiệm năng lượng, nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội đã tiết kiệm một cách đáng kể chi phí sử dụng năng lượng và cắt giảm một lượng lớn khí tải CO2 ra môi trường.