Thứ bảy, 23/09/2023 | 05:50 GMT+7

Châu Âu ráo riết thực hành tiết kiệm năng lượng

02/08/2022

Sóng nhiệt hoành hành tại châu Âu, nhiều thành phố tại khu vực này phải ban hành nhiều sắc lệnh để ngăn chặn tình trạng lãng phí năng lượng.