Thứ hai, 27/05/2024 | 09:49 GMT+7

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

19/07/2022

Nhằm định hướng và đẩy mạnh các hoạt động thuộc Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030, rà soát sửa đổi bổ sung Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, vừa qua tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công Thương đã tổ chức “Hội nghị Tiết kiệm năng lượng toàn quốc năm 2022”.