Thứ năm, 23/05/2024 | 06:54 GMT+7

Tiết kiệm điện - Giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

19/07/2022

Hội nghị Tiết kiệm năng lượng toàn quốc năm 2022 đã tập trung bàn thảo các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chia sẻ các mô hình hiệu quả năng lượng điện, thúc đẩy mạng lưới hoạt động tiết kiệm năng lượng… Trong đó, tập trung tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, kinh phí đầu tư cho các doanh nghiệp sử dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả.