Chủ nhật, 14/07/2024 | 02:28 GMT+7

Điện lực Bắc Giang thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện

13/05/2022

Năm 2022, để đảm bảo phục hồi phát triển kinh tế nên nhu cầu sử dụng điện của cả nước nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng sẽ tăng cao hơn các năm trước. Dự kiến tăng trưởng sử dụng điện của tỉnh tăng trưởng 12% so với năm 2021. Do đó, việc tham gia tích cực điều chỉnh phụ tải điện đóng góp vai trò quan trọng để nguồn điện ổn định, an toàn và tiết kiệm.