Thứ bảy, 22/06/2024 | 13:06 GMT+7

Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm năng lượng

20/04/2022

Ngày 20/04 tại Hà Nội, dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh” đã chính thức khởi động. Dự án do Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc KOICA triển khai thực hiện.