Thứ hai, 20/05/2024 | 20:23 GMT+7

Giờ Trái Đất 2022: KIẾN TẠO TƯƠNG LAI - BÂY GIỜ HOẶC KHÔNG BAO GIỜ.

23/03/2022

Việt Nam và thế giới đang trải qua những thử thách chưa từng thấy về dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu... Thông qua chiến dịch Giờ Trái Đất 2022, Bộ Công Thương và Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên - WWF Việt Nam, kêu gọi mọi người dân, tổ chức, cơ quan hãy cùng hành động để kiến tạo tương lai bền vững cho chính chúng ta và các thế hệ kế cận.