Thứ hai, 04/12/2023 | 14:22 GMT+7

Những điều cần biết về chương trình nhãn năng lượng tại Việt Nam

14/11/2021

Chương trình dán nhãn năng lượng tại Việt Nam đã được triển khai từ năm 2008. Chương trình đã thực hiện dãn nhãn với trên 90% sản phẩm gia dụng, giúp loại bỏ 45 triệu bóng đèn sợi đốt, nâng hiệu suất 06 loại sản phẩm tiêu thụ điện phổ biến.