Thứ hai, 04/07/2022 | 12:15 GMT+7

Bạn hiểu thế nào về Chỉ thị 20/CT-TTg về tiết kiệm điện?

22/07/2021

Ngày 7 tháng 5 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 -2025 (Chỉ thị 20). Chỉ thị 20 được đánh giá ra đời rất đúng thời điểm, thiết thực, đẩy mạnh thực hiện một cách đồng bộ các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Hãy xem video để hiểu thêm về quyết sách quan trọng này của Thủ tướng nhé.

Depp3