Thứ năm, 25/07/2024 | 07:10 GMT+7

Dán nhãn năng lượng: Phát huy hiệu quả, đi đúng lộ trình

11/06/2021

Mục tiêu Chương trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu là sẽ tiết kiệm tiêu dùng tích lũy khoảng 10 nghìn tỷ đồng, tương đương 34 triệu tấn khí thải carbon dioxide vào năm 2030.