Thứ bảy, 10/12/2022 | 02:11 GMT+7

Vai trò & chính sách về sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả của Quảng Ninh [Tập 1]

04/01/2021

Quảng Ninh là một trong những vùng có hiệu quả kinh tế trong cả nước hiện nay. Ngành năng lượng đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển liên tục của Quảng Ninh và việc tiếp cận các nguồn năng lượng chi phí thấp và đáng tin cậy là một yếu tố quan trọng để duy trì sự tăng trưởng kinh tế này.

3 giải thưởng HQNL 2022